Πρόσληψη ενός (1) Κοινωνικού Λειτουργού  για τις ανάγκες της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης  Γαλήνη Β’, στην Κόρινθο.

You are here: