Εθελοντισμός

Η Αστική Μη Κερδοσκοπικη Εταιρεία  «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» διαχρονικά αισθάνεται τους εθελοντές ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας της και της προσφοράς της  στο άτομο, στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Αυτό οφείλεται στο ότι μία εθελοντική δράση στοχεύει όχι μόνο στην πρόσκαιρη αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά, κατά περίπτωση, και στην αντιμετώπιση των αιτίων του. Ένας ορισμός που…