ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ  ΣΤΗΝ Α.Μ.Κ.Ε. «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

You are here: