ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ  ΤΗΣ Α.Μ.Κ.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Η Α.Μ.Κ.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ενδιαφέρεται να  διαμορφώσει την Πολυκλαδική της Θεραπευτική Ομάδα με : Έναν  Νοσηλευτή /-τρια για τις ανάγκες της δημιουργίας  μιας νέας  Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στην Αργολίδα. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να προβούν στην υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για πρόσληψη με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης. Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών: Οι ενδιαφερόμενοι/ες  θα πρέπει  να…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ  ΣΤΗΝ Α.Μ.Κ.Ε. «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

Η Α.Μ.Κ.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ενδιαφέρεται να προσλάβει: Έναν (1) Διοικητικό Υπάλληλο για τις ανάγκες  διαμόρφωσης   Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης  Γαλήνη  Α’ στην Αργολίδα. Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών: Οι ενδιαφερόμενοι/ες  θα πρέπει  να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν υποχρεωτικά με έναν από τους τρεις τρόπους, αυτοπροσώπως,  ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα εξής: Βεβαίωση τίτλων σπουδών ή Απολυτηρίου Λυκείου. Πτυχίο…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ Α.Μ.Κ.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Η Α.Μ.Κ.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ενδιαφέρεται για: 4 Υπαλλήλους Γενικών Καθηκόντων για τις ανάγκες της δημιουργίας μιας νέας  Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης  στην Αργολίδα. Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών: Οι ενδιαφερόμενοι/ες  θα πρέπει  να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν υποχρεωτικά με έναν από τους τρεις τρόπους, αυτοπροσώπως,  ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το: Βιογραφικό Σημείωμα. Ως πρόσθετα επιθυμητά προσόντα ορίζονται: α)…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ Α.Μ.Κ.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Η Α.Μ.Κ.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ενδιαφέρεται να προσλάβει: Έναν (1) Ψυχολόγο για τις ανάγκες δημιουργίας μιας νέας  Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης  στην Αργολίδα. Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών: Οι ενδιαφερόμενοι/ες  θα πρέπει  να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν υποχρεωτικά με έναν από τους τρεις τρόπους, αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα εξής: Στοιχεία ενδιαφερόμενου Βεβαίωση τίτλων σπουδών. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤH ΘΕΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΣΤΗΝ Α.Μ.Κ.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Η Α.Μ.Κ.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ενδιαφέρεται να προσλάβει: Φροντιστές – επιμελητές προσωπικής φροντίδας και βοηθούς εργοθεραπευτή για τις ανάγκες δημιουργίας μιας νέας  Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης  στην Αργολίδα. Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών: Οι ενδιαφερόμενοι/ες  θα πρέπει  να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν υποχρεωτικά με έναν από τους τρεις τρόπους, αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα εξής: Βιογραφικό Σημείωμα. Υποχρεωτική…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΚΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΚΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Η Α.Μ.Κ.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ενδιαφέρεται να στελεχώσει την Πολυκλαδική Θεραπευτική της Ομάδα με: Έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό για τις ανάγκες δημιουργίας μίας  Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στην Αργολίδα. Οι ενδιαφερόμενοι/ες  θα πρέπει  να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν υποχρεωτικά με έναν από τους τρεις τρόπους, αυτοπροσώπως, …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΣΤΗΝ Α.Μ.Κ.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Η Α.Μ.Κ.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ενδιαφέρεται να προσλάβει: Εργοθεραπευτή και βοηθούς εργοθεραπευτήγια τις ανάγκες δημιουργίας μιας νέας  Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης  στην Αργολίδα. Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών: Οι ενδιαφερόμενοι/ες  θα πρέπει  να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν υποχρεωτικά με έναν από τους τρεις τρόπους, αυτοπροσώπως,  ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα εξής: Στοιχεία ενδιαφερόμενου Βεβαίωση τίτλων σπουδών. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.…

Διαδικασία επιλογής Καινοτόμων Προγραμμάτων προς χρηματοδότηση

Αγαπητοί/αγαπητές,  Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ” , συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής Καινοτόμων Προγραμμάτων προς χρηματοδότηση για το έτος 2018, που διοργανώνει η εταιρεία Global Sustain.  Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμά μας και να το υποστηρίξετε στους παρακάτω συνδέσμους:  Κάνετε Like (“Μου αρέσει”) στη σελίδα της Global Sustain στο Facebook:https://www.facebook.com/GlobalSustain/    Μέσω desktop: https://www.facebook.com/GlobalSustain/app/328997750532910/ Μέσω κινητού ή tablet: http://polls.globalsustain.org/index.php?pi=15&di=144051&st=ydff  *Παρακαλούμε…

H A.M.K.E Προμηθέας είναι επίσημα μέλος του Mental Health Europe

H A.M.K.E Προμηθέας είναι μέλος του ΕυρωπαΪκoύ Οργανισμού Mental Health of Europe. O οργανισμός Mental Health Europe ιδρύθηκε το 1985 αποτελεί ευρωπαϊκό μη κυβερνητικό οργανισμό  με στόχο την προώθηση της ψυχικής υγείας, την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών, και την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, των οικογενειών τους και των φροντιστών τους. Εκπροσωπεί…

Stand up Against Internet addiction and Cyber – Bullying EDUCATIONAL SEMINARS ON PARENTS AND  TEACHERS

Name of  Programme: Stand up Against Internet addiction and Cyber – Bullying EDUCATIONAL SEMINARS ON PARENTS AND  TEACHERS   PROMITHEAS C.N.P.C  is a non-profit organization, being active in the field of Mental Health and Mental Retardation since 2003, with the objective of promoting mental health, defending the rights of vulnerable groups, informing and sensitizing the…