Πρόληψη των Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων στα Σχολεία και Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας

Δ Ε Λ Τ ΙΟ Τ ΥΠΟΥ Σύμφωνα   με   τις   διακηρύξεις   του   Παγκόσμιου   Οργανισμού   Υγείας,   η   εκπαίδευση   των εκπαιδευτικών  σε  θέματα  Ψυχικής  Υγείας  εμπεριέχει  τα  βασικά  χαρακτηριστικά  για  τη  δημιουργία σχολείων και κοινοτήτων που προάγουν την ευημερία των μαθητών, των υγιών πολιτών και της κοινωνίας αντίστοιχα. Στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης για την Προαγωγή της Ψυχικής…