Πρόσληψη δύο Υπαλλήλων Γενικών Καθηκόντων για τις ανάγκες της  Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Γαλήνη Α΄και το Κέντρο Ημέρας Γαλήνη στις Αχαρναί.

Η Α.Μ.Κ.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ενδιαφέρεται να προσλάβει Δύο Υπαλλήλους Γενικών Καθηκόντων για τις ανάγκες της   Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης  Γαλήνη  Α΄και το Κέντρο Ημέρας Γαλήνη στις Αχαρναί. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να προβούν στην υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για πρόσληψη με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης. Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών: Οι ενδιαφερόμενοι/ες  θα πρέπει  να συμπληρώσουν και να…

Πρόσληψη ενός (1) Κοινωνικού Λειτουργού  για τις ανάγκες της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης  Γαλήνη Β’, στην Κόρινθο.

Η Α.Μ.Κ.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ενδιαφέρεται να προσλάβει Έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό  για τις ανάγκες της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης  Γαλήνη Β’, στην Κόρινθο. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να προβούν στην υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για πρόσληψη με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης. Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών: Οι ενδιαφερόμενοι/ες  θα πρέπει  να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν υποχρεωτικά με έναν…

Πρόσληψη ενός (1) Ψυχολόγου για τις ανάγκες της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης  Γαλήνη Β’, στην Κόρινθο.

Η Α.Μ.Κ.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ενδιαφέρεται να προσλάβει Έναν (1) Ψυχολογο για τις ανάγκες της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης  Γαλήνη Β’, στην Κόρινθο. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να προβούν στην υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για πρόσληψη με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης. Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών: Οι ενδιαφερόμενοι/ες  θα πρέπει  να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν υποχρεωτικά με έναν από…

Πρόσληψη ενός (1) ΒΟΗΘΟΥ Νοσηλευτή /-τρια  για τις ανάγκες της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης  Γαλήνη Α’, στις Αχαρνές.

Η Α.Μ.Κ.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ενδιαφέρεται να προσλάβει: Έναν (1) ΒΟΗΘΟ Νοσηλευτή /-τρια  για τις ανάγκες της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης  Γαλήνη Α’, στις Αχαρνές. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να προβούν στην υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για πρόσληψη με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης. Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών: Οι ενδιαφερόμενοι/ες  θα πρέπει  να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν υποχρεωτικά με…