(ΝΕΟ) – Νέα θέση εργασίας για μία (1) θέση Διοικητικού Υπαλλήλου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ  ΣΤΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΚΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Η Α.Μ.Κ.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ενδιαφέρεται να προσλάβει: Έναν (1) Διοικητικό Υπάλληλο για τις ανάγκες της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης  Γαλήνη Α’, στις Αχαρνές. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να προβούν στην υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για πρόσληψη με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης.…

(ΝΕΟ) Πρόσληψη ενός (1) Νοσηλευτή στα Οικοτροφεία της ΑΜΚΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΚΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Η Α.Μ.Κ.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ενδιαφέρεται να προσλάβει: Έναν (1) Νοσηλευτή /-τρια  για τις ανάγκες της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης  Γαλήνη Α’, στις Αχαρνές. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να προβούν στην υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για πρόσληψη με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης. Υποβολή απαιτούμενων…