Ποιοί είμαστε

logoΗ Α.Μ.Κ.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας που δραστηριοποιείται από το 2003 στον χώρο της Ψυχικής Υγείας έχοντας ως στόχο την προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στην κοινότητα και την προάσπιση των δικαιωμάτων των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Διαθέτει Διαχειριστική επάρκεια τύπου Β & Γ, είναι εγγεγραμμένος στο Ειδικό μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και στο Ειδικό Μητρώο μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Εποπτεύεται από την Δ/νση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη μεταρρύθμιση των ψυχιατρικών υπηρεσιών της χώρας (“ΨΥΧΑΡΓΩΣ”) και από αντίστοιχες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στα πλαίσια της  Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης – Αποασυλοποίησης και κοινωνικό-οικονομικής επανένταξης των ψυχικά πασχόντων η Α.Μ.Κ.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ λειτουργεί

 • δύο (2) Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Στεγαστικού Τύπου στο Νομό Αττικής και στο Νομό Κορινθίας με αρ. Έγκρισης Σκοπιμότητας Υ5β/Γ.Π./οικ.81857/26-08-2003,
 • ένα (1) Κέντρο Ημέρας στο Νομό Αττικής με αρ. Έγκρισης Σκοπιμότητας Υ5β/Γ.Π./οικ.97576/26-07-2007 και
 • ένα (1)Προστατευόμενο Διαμέρισμα στο Νομό Κορινθίας με αρ. Έγκρισης Σκοπιμότητας Υ5β/Γ.Π./οικ.24133/09-03-2012

Οι πόροι του Φορέα προέρχονται αποκλειστικά από τον Τακτικό Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και από αντίστοιχα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι υπηρεσίες μας

Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι κυρίως συμβουλευτικού και θεραπευτικού επιπέδου

Σε άτομα με ψυχικές διαταραχές

 • Σε άτομα που χρειάζονται ψυχοκοινωνική υποστήριξη στο σπίτι στα πλαίσια του οικογενειακού τους περιβάλλοντος
 • Εξωνοσοκομειακή παρακολούθηση ασθενών (ψυχοθεραπευτική εργασία) που εξέρχονται από τα ψυχιατρικά καταστήματα
 • Οργάνωση και λειτουργία Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (οικοτροφεία, ξενώνες) και Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων
 • Ανάπτυξη Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Εργασιών
 • Δραστηριότητες για την βελτίωση και την οργάνωση της κοινωνικής ζωής των ατόμων με ψυχικές διαταραχές μέσα από Ομάδες: αλληλοβοήθειας, εργασίας, αθλητικές, δραματοθεραπείας, καλοκαιρινών-χειμερινών διακοπών κ.λ.π.
 • Οργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, διαλέξεων, σεμιναρίων με παρουσία και ενεργό συμμετοχή των ατόμων με ψυχικές διαταραχές
 • Η έκδοση πάσης φύσεως σχετικών εντύπων και η συμμετοχή-παρέμβαση στα ΜΜΕ και άλλα σύγχρονα μέσα διάδοσης κατά τρόπο επιστημονικά έγκυρο και δεοντολογικά ορθό, για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές
 • Οργάνωση συμποσίων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, προγραμμάτων για ειδικούς ή για το ευρύτερο κοινό, πραγματοποίηση εποπτειών στο ψυχοθεραπευτικό και ευρύτερα θεραπευτικό έργο των επαγγελματιών της ψυχικής υγείας
 • Οργάνωση Συνεδριών και Ημερίδων με δυνατότητα συμμετοχής και των χρηστώνΟι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται στους χρήστες ψυχιατρικών υπηρεσιών, στα άτομα της 3ης ηλικίας με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα που είναι πολιτισμικά διαφοροποιημένα ως άτομα 3ης ηλικίας

Στις Μ.Ψ.Α. δίνουμε έμφαση στη:

Διαβίωση

Ξεκινάμε με μια προστατευμένη και ασφαλή διαβίωση βάζοντας στόχο την παραπομπή αρχικά σε μια ημιαυτόνομη διαβίωση απ’ όπου, με τη σωστή παρακολούθηση, το άτομο μπορεί να καταλήξει να επιστρέψει στον κοινωνικό ιστό αυτόνομα ώστε να ενταχθεί πλήρως.

Συνύπαρξη

Μέσα από την καθημερινή συνύπαρξη των ενοίκων με τα μέλη της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας, δημιουργούνται οι αναγκαίες συνθήκες για να εκφραστούν οι λειτουργίες που συνδέονται με την κλινική προβληματική του ενοίκου, επιτρέποντας έτσι τη θεραπευτική επεξεργασία τους. Απαραίτητη διαδικασία στα πλαίσια της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης είναι η μετακίνηση του κέντρου ενδιαφέροντος όλων των επαγγελματιών της ψυχικής υγείας από την αρρώστια στο άτομο και την κοινωνική μειονεξία που αυτό παρουσιάζει.

Θεραπεία

Το Οικοτροφείο αποτελεί ένα θεραπευτικό πλαίσιο, μια μορφή προστατευμένης διαβίωσης, που παρέχει τις αναγκαίες συνθήκες για την επίτευξη των στόχων της αποκαταστασιακής διεργασίας, προκειμένου τα μέλη που φιλοξενεί να ανακτήσουν τις λειτουργίες και τις ικανότητες που η ψυχική νόσος ή το ιδρυματικό παρελθόν έχουν υποβαθμίσει ή ακυρώσει. Για τον λόγο αυτό λαμβάνουν χώρα Θεραπευτικές πράξεις και δομημένες δραστηριότητες, οι οποίες καθορίζονται από τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κάθε ενοίκου.

Στο Κέντρο Ημέρας δίνουμε έμφαση:

  • Στην εύκολη και γρήγορη πρόσβαση των επωφελουμένων των υπηρεσιών μας χωρίς γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες
  • Στο φιλικό, ζεστό, ανθρώπινο περιβάλλον που προσπαθούμε να διαμορφώνουμε συνεχώς
  • Στην άριστη επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού μας
  • Στο σεβασμό της κοινότητας που μας έχει υποδεχτεί με αγάπη και στη συνεχή προσπάθειά μας με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να αυξάνουμε τις κατηγορίες των παρεχόμενων υπηρεσιών μας στο κοινωνικό σύνολο