Το Οικοτροφείο «ΓΑΛΗΝΗ Α’» λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2004 και φιλοξενεί 15 ενήλικες με νοητική καθυστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές, οι οποίοι προέρχονται από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (πρώην ΔΑΦΝΙ).

Η δομή στεγάζεται σε ένα σύγχρονο νεόχτιστο κτίριο στην οδό Γ. Παπανίκα 43-45 στις Αχαρνές. Διαθέτει εναν καινοτόμο και πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα, χώρο Μουσικής Αποευαισθητοποίησης (Snoezelen Room) καθώς επίσης και Jacuzzi στο οποίο οι ένοικοί μας έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε προγράμματα αρωματοθεραπείαςοζονοθεραπείας.

Η Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα αποτελείται από ειδικά καταρτισμένο προσωπικό, όπως: Ψυχίατρο, Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό, Νοσηλευτές / Επισκέπτες Υγείας και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό Εμψυχωτών – Φροντιστών, οι οποίοι δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε οι ένοικοί μας να προσαρμοστούν γρήγορα στο νέο τους «σπίτι».

Κατά τη διαδικασία της ψυχολογικής και κοινωνικής αποκατάστασής τους μαθαίνουν να «αντιμετωπίζουν» την απόσυρση και την παθητικότητα και να αναπτύσσουν τις δεξιοτεχνίες και τις ικανότητές τους, ώστε να επιτυγχάνουν το καλύτερο δυνατό επίπεδο επανένταξης και προσαρμογής τους στην κοινότητα.

 

Η Θεραπευτική Ομάδα υιοθετεί έναν καινούριο ρόλο, καλύπτοντας τις ελλείψεις της κοινότητας. Οι Στόχοι της Π.Θ.Ο. για την κοινωνική αποκατάσταση των ενοίκων είναι:

 • Η εξασφάλιση της ποιότητας ζωής και αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης τους
 • Η εξασφάλιση ιατρικής περίθαλψης
 • Η βελτίωση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων
 • Η μείωση του στίγματος και των διακρίσεων για τον ψυχικά πάσχοντα στην κοινότητα, με σχεδιασμό, συντονισμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίησή της σε στενή συνεργασία με κοινοτικούς φορείς
 • Η προαγωγή της προσωπικής αυτονομίας τους μέσα από τη βελτίωση της λειτουργικότητά τους
 • Η επανασύνδεση με την οικογένειά τους σε νέες βάσεις αποδοχής της ιδιαιτερότητας της νόσου τους

.

Οι υπηρεσίες μας , εκτός των άλλων, έχουν ως σκοπό να αναπτύξουν τον αυτοσεβασμό των ενοίκων. Από τη στιγμή που η υποτίμηση των χρόνια έγκλειστων ασθενών είναι αποτέλεσμα της ιδρυματοποίησης, εμείς τους ενεργοποιούμε και μαζί καταστρώνουμε ένα πλάνο ενεργούς συμμετοχή τους στη ζωή.

Σχέδιο μας είναι να ενεργοποιήσουμε τον κάθε ένοικο, να δημιουργήσουμε με τον καθένα τους ένα κοινό πεδίο που του ανήκει, να δώσουμε στον καθένα μια ουσία, ένα υλικό με το οποίο μπορούμε να χτίσουμε κάτι το μόνιμο αλλά πάντα ανανεώσιμο ώστε να μην αισθάνεται ότι περιβάλλεται από καθοδηγητικά αλύγιστα πλαίσια.

Στο διάστημα λειτουργίας του Οικοτροφείου «ΓΑΛΗΝΗ Α’» η Θεραπευτική Ομάδα έχει πραγματοποιήσει ένα σημαντικό κομμάτι των αρχικών της στόχων.

 • Μία ένοικος ύστερα από χρόνια νοσηλεία στο Ψ.Ν.Α. και 3 χρόνια διαβίωσης στο Οικοτροφείο, κατάφερε με την βοήθεια της Π.Θ.Ο. να επανενταχθεί πλήρως στην κοινότητα και διαμένει πλέον μόνιμα στο σπίτι της υποστηριζόμενη από το οικογενειακό της περιβάλλον στην Καλαμάτα.
 • Πραγματοποιούνται επισκέψεις μελών της Π.Θ.Ο. σε σχολεία της τοπικής κοινότητας με στόχο την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και καταπολέμηση του στίγματος. Οι επισκέψεις συνοδεύονται και με παρουσίαση video με κυρίως θέματα τη διαβίωση των ενοίκων του οικοτροφείου.
 • Πραγματοποιούνται κοινωνικές εκδηλώσεις στους χώρους του Οικοτροφείου με την συμμετοχή των ενοίκων.
 • Συμμετοχή στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ψυχιατρικής το 2005, το 2006 και το 2008.
 • Συνεργασία της μονάδας με εκπαιδευτικά ιδρύματα, περιλαμβάνοντας εποπτεία πρακτικής άσκησης φοιτητών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.