Το Οικοτροφείο «Γαλήνη Β’» αποτελεί μια Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, η οποία δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρισιακού Προγράμματος «Υγεία-Πρόνοια», άξονα προτεραιότητας 2: «Ψυχική Υγεία» και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Βρίσκεται στη θέση Βορόθι, στο Ζευγολατιό Κορινθίας και ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιούνιο του 2005, στα πλαίσια της αποασυλοποίησης των χρόνια ψυχικών πασχόντων.

Στεγάζεται σε μια έκταση 17 στρεμμάτων, πλούσια σε βλάστηση και διατηρεί κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους για τη φροντίδα οικόσιτων ζώων καθώς και εκκλησία.

Επιπλέον έχει δημιουργηθεί στάβλος, όπου φιλοξενούνται 3 άλογα άριστα εκπαιδευμένα που συμβάλλουν σημαντικά στη θεραπεία των ενοίκων. Σημαντική είναι επίσης και η λειτουργία αναψυκτηρίου-creperie, όπου οι ίδιοι οι ένοικοι ασχολούνται ενεργά με την παρασκευή γλυκισμάτων και περνούν ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους.

Έχει δυνατότητα φιλοξενίας 15 ενήλικων ατόμων με ψυχικές διαταραχές και νοητική υστέρηση. Πρόκειται για άτομα που η μακρόχρονη παραμονή τους στο χώρο του Ψυχιατρείου έχει ακυρώσει πολλές δεξιότητες και έχει περιορίσει τη λειτουργικότητά τους. Οι ένοικοι έχουν τα προσωπικά τους αντικείμενα και τον προσωπικό τους χώρο. Σε όλο το χώρο του Οικοτροφείου γίνεται προσπάθεια να δίνεται μια ζεστή και ανθρώπινη εικόνα, που προσφέρει στους ενοίκους την αίσθηση του σπιτιού και όχι εκείνη του ψυχρού ιδρύματος.

Βασικοί στόχοι της λειτουργίας του Οικοτροφείου είναι η προοπτική της κοινωνικής επανένταξης, της επαγγελματικής αποκατάστασης και της ατομικής αυτονόμησης χρόνιων ψυχικά ασθενών, έχοντας πάντα ως αρχή μας την προστασία των δικαιωμάτων τους.

Στην Θεραπευτική Ιππασία εφαρμόζονται προσανατολισμένες δραστηριότητες που αφορούν την Ιπποκομία, όπως για παράδειγμα καθαριότητα των αλόγων, περιποίηση των αλόγων (χτένισμα, ξίστρισμα, καθαρισμός οπλών, τάϊσμα, πότισμα κ.λπ.) αλλά και την Ιππασία για εκείνους που είναι πιο λειτουργικοί.

Είναι ένα νέο και καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα παράδειγμα κοινωνικής μέριμνας της Ψυχικής Υγείας με θετικά αποτελέσματα γι όλη την κοινότητα. Ο βασικότερος στόχος της «Φάρμας Φροντίδας» δεν είναι η καλλιέργεια της σοδειάς αλλά η καλλιέργεια και η τελειοποίηση των ανθρωπίνων όντων. Αυτό αποτελεί την βασική αρχή για την φάρμα της οποίας στόχος είναι να συνδυάσει την φροντίδα με την αποτελεσματική εργασία στο υποστηρικτικό φυσικό περιβάλλον που παρέχουν οι φάρμες, τα δάση και τα περιβόλια για κάποιους από τους πιο ευάλωτους ανθρώπους της κοινωνίας.

Τα βασικά δικαιώματα των ψυχικά πασχόντων είναι τα εξής:

 • Δικαίωμα στην αξιοπρεπή περίθαλψη
 • Δικαίωμα στην ισότητα
 • Δικαίωμα στην ενημέρωση
 • Δικαίωμα στην προστασία προσωπικών δεδομένων
 • Δικαίωμα στην αποκατάσταση
 • Δικαίωμα στη ζωή στην κοινότητα
 • Δικαίωμα στη διεκδίκηση αξιώσεων

Ένα τέτοιο πρόγραμμα επανένταξης και αποκατάστασης δίνει τη δυνατότητα στα άτομα αυτά να εξελιχθούν και να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους, ώστε να ενταχθούν σε ένα δίκτυο κοινωνικών σχέσεων.

Οι άμεσοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι μας είναι:

1. Όσον αφορά τους ενοίκους:

 • Διασφάλιση διατροφής, διαμονής και στέγασης των ενοίκων καθώς και φαρμακευτικής αγωγής
 • Ψυχοθεραπευτική υποστήριξη των ενοίκων καθώς και ψυχολογική στήριξη των οικογενειών τους
 • Εκπαίδευση των ενοίκων που έχει αντικείμενο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και λειτουργιών για τη βελτίωση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν στην κοινωνικοποίηση των ενοίκων, καθώς και στην απασχόληση
 • Διασφάλιση ποιότητας ζωής, συνέχεια της φροντίδας και αυτόνομης διαβίωσης στην κοινότητα
 • Επανασύνδεση των ενοίκων με το οικογενειακό τους περιβάλλον, όπου αυτό είναι εφικτό

2. Όσον αφορά την κοινότητα

 • Ανάπτυξη και ενίσχυση σχέσεων συνεργασίας με τη γειτονιά και τους τοπικούς φορείς/υπηρεσίες, στα πλαίσια της αγωγής της κοινότητας
 • Επαφές με κατοίκους της περιοχής στα πλαίσια της εθελοντικής τους προσφοράς
 • Διοργάνωση συναντήσεων, διαλέξεων και σεμιναρίων, στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης της κοινότητας και των τοπικών Αρχών και Υπηρεσιών, με στόχο την κοινωνική επανένταξη των ενοίκων και τη μείωση του στίγματος που συνοδεύει την ψυχική νόσο
 • Συνεργασία με τη σχολική κοινότητα, ώστε να υπάρξει η κατάλληλη ενημέρωση για την ψυχική νόσο και βαθμιαία να επέλθει ο κοινωνικός αποστιγματισμός των ανθρώπων αυτών

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

Η Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα (Π.Θ.Ο.) απαρτίζεται από:

 • Συντονιστής δομής
 • Διοικητικό προσωπικό
 • Ψυχίατρο-Ψυχοθεραπευτή
 • Κλινικό Ψυχολόγο
 • Κοινωνική Λειτουργό
 • Εργοθεραπευτή
 • Νοσηλεύτριες
 • Ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό φροντιστών

Επίσης, στο προσωπικό εντάσσονται οι εξωτερικοί συνεργάτες (Παθολόγος, Νομικός Σύμβουλος, Τεχνικός Ασφαλείας). Το όλο έργο της Π.Θ.Ο. ενισχύεται από εθελοντές και χορηγούς. Το προσωπικό εργάζεται με κυλιόμενο ωράριο σε 24ωρη βάση για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του προγράμματος του Οικοτροφείου. Μέσα από το πρόγραμμα προβλέπεται συνεχής επιμόρφωση του εξειδικευμένου προσωπικού, σύνδεση και συνεργασία με άλλες δομές παρόμοιας δραστηριότητας και η συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης.

Η Π.Θ.Ο. πραγματοποιεί τακτικές συναντήσεις με σκοπό την αξιολόγηση της εξέλιξης του κάθε ενοίκου, τη διαχείρηση οργανωτικών και κλινικών ζητημάτων και την αναπροσαρμογή του εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος του κάθε ενοίκου.

Σημαντικό ρόλο παίζει η εξατομικευμένη προσέγγιση του κάθε ενοίκου, αφού ο καθένας διαφοροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές του. Για το λόγο αυτό κάθε ένοικος έχει ένα πρόσωπο αναφοράς από τα μέλη του προσωπικού.

Το πρόσωπο αναφοράς και η πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα παρατηρούν τους ενοίκους, θέτουν στόχους για τη βελτίωσή τους, προτείνουν παρεμβάσεις και τις αξιολογούν, πάντα με γνώμονα το σεβασμό στην ανθρώπινη προσωπικότητα και αξιοπρέπεια.