Το Κέντρο Ημέρας «ΓΑΛΗΝΗ» της Α.Μ.Κ.Ε. «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2008 στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών Αττικής, στην οδό Γ. Παπανίκα 43-45. ΓαλήνηΑποτελεί μια μονάδα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και αποκατάστασης που παρέχει υπηρεσίες σε ενήλικες με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα που διαβιούν στην κοινότητα, στο πλαίσιο του 4ου Τομέα Ψυχικής Υγείας, συνεργαζόμενο με το Δίκτυο όλων των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας, Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και κοινωνικής προστασίας στην περιοχή.

image004Η λειτουργία του εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια 2000-2006» Άξονας Προτεραιότητας: 2 «Ψυχική Υγεία», Μέτρο 2.3 «Ενέργειες Πρόληψης-Ενίσχυσης της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικοοικονομικής (επαν)ένταξης». Χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και κατά 25% από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για 18 μήνες και εν συνεχεία 100% από τον Τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. Σήμερα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 • ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός του Κέντρου Ημέρας είναι:

Η παραμονή του ασθενούς στην κοινότητα, η αποτροπή της κοινωνικής απομόνωσης και περιθωριοποίησής του αλλά και η βελτίωση εκείνων των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ασθενούς που του επιτρέπουν την κοινωνική ενσωμάτωσή του και την αύξηση της διαπραγματευτικής / διεκδικητικής του ισχύος ώστε να εξασκεί τα δικαιώματά του ως πολίτης. Η αναγνώριση της ψυχικής κατάστασης από τον ίδιο τον επωφελούμενο και η ενδυνάμωση του για την αποφυγή νοσηλειών καθώς και η ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας, επανένταξης και αποφυγής στιγματισμού ατόμων με ψυχικές διαταραχές

Η λειτουργία του Κέντρου Ημέρας στοχεύει:

 • Στην πρόληψη υποτροπής
 • Στην αποφυγή και μείωση του χρόνου κλειστής περίθαλψης ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές
 • Στην ψυχοκοινωνική διερεύνηση των δυνατοτήτων και των αναγκών των ατόμων προκειμένου να καταστεί  εξατομικευμένο αποκαταστασιακό πρόγραμμα για τον καθένα
 • Στην ένταξη του ατόμου σε μια ποικιλία κοινωνικοθεραπευτικών δραστηριοτήτων, παράλληλα με την ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη τόσο ατομικά όσο ομαδικά και σε επίπεδο οικογένειας
 • Στην ενημέρωση – ευαισθητοποίηση της κοινότητας με στόχο την άρση του κοινωνικού στίγματος

Σε ποιους απευθύνεται:

Το Κέντρο Ημέρας παρέχει υπηρεσίες σε ενήλικα άτομα (18 ετών και άνω) με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και ψυχοκοινωνική έκπτωση και συγκεκριμένα σε

 • Άτομα με σοβαρές και χρόνιες ψυχικές διαταραχές που διαβιούν στην κοινότητα και οι οικογένειές τους
 • Άτομα με σοβαρές και χρόνιες διαταραχές που διαβιούν σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στην κοινότητα
 • Άτομα με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα που έχουν ανάγκη υποστήριξης τόσο για να αποφευχθεί ο ιδρυματισμός τους όσο και για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους (π.χ. άστεγοι)
 • Άτομα με σοβαρά σωματικά νοσήματα και ψυχοκοινωνικές ανάγκες και οι οικογένειές τους (π.χ. καρδιοπαθείς)
 • Άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και βιώνουν ή απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό (π.χ. Ρομά)
 • Μέλη οικογενειών χρηστών υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας
 • Άτομα τα οποία έχουν υποστεί τις αρνητικές συνέπειες του ιδρυματισμού ή της περιθωριοποίησης και του στιγματισμού και βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης

Ο ευρύτερος πληθυσμός που επωφελείται έμμεσα ,μέσω της διασύνδεσης και άλλων δράσεων του Κέντρου Ημέρας, περιλαμβάνει φορείς Ψυχικής Υγείας, κοινωνικούς φορείς, επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας, περίοικους του Δήμου Αχαρνών αλλά και όμορων Δήμων και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Επισημαίνεται ότι δεν παρέχονται υπηρεσίες σε ενήλικες που παρουσιάζουν: οξεία ψυχιατρική συμπτωματολογία, σε περίοδο κρίσεων, των οποίων η αντιμετώπιση απαιτεί ενδονοσοκομειακή νοσηλεία, μέτρια ή σοβαρή νοητική ανεπάρκεια, βαριά αυτιστική συμπτωματολογία, των οποίων η αντιμετώπιση απαιτεί εξειδικευμένο πρόγραμμα σε ειδικά πλαίσια, προβλήματα εξάρτησης από τοξικές ουσίες που χρειάζονται εξειδικευμένα προγράμματα, παραβατική συμπεριφορά σε υψηλό βαθμό.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες:

 • Ψυχιατρική και Ψυχολογική εκτίμηση και παρακολούθηση
 • Δραστηριότητες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
 • Ατομική και Ομαδική Ψυχοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Εκπαίδευση Υποστήριξη και Συμβουλευτική Οικογενειών
 • Κοινωνική λέσχη, ο ρόλος της οποίας είναι η κοινωνικοποίηση των ψυχικά πασχόντων που διαμένουν στην κοινότητα
 • Παρέμβαση στα σχολεία, που αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών και καθηγητών για θέματα ψυχικής υγείας
 • Ειδικός επαγγελματικός προσανατολισμός.
 • Εφαρμογή ψυχομετρικών τεστ.
 • Ενημέρωση-δικτύωση των μελών και των οικογενειών τους με άλλες υπηρεσίες.
 • Στήριξη – ενημέρωση σε θέματα πρόνοιας.
 • Προγράμματα μετα-θεραπευτικής παρακολούθησης (follow-up).
 • Συζήτηση και Συμβουλευτική.
 • Ευαισθητοποίηση της κοινότητας, εκτίμηση και εκπαίδευση πολιτών σε θέματα ψυχικής υγείας

Οι υπηρεσίες του Κέντρου Ημέρας παρέχονται δωρεάν σε όλους τους ενδιαφερόμενους
Επισημαίνεται ότι δεν παρέχονται υπηρεσίες σε ενήλικες που παρουσιάζουν: οξεία ψυχιατρική συμπτωματολογία, σε περίοδο κρίσεων, των οποίων η αντιμετώπιση απαιτεί ενδονοσοκομειακή νοσηλεία, μέτρια ή σοβαρή νοητική ανεπάρκεια, βαριά αυτιστική συμπτωματολογία, των οποίων η αντιμετώπιση απαιτεί εξειδικευμένο πρόγραμμα σε ειδικά πλαίσια, προβλήματα εξάρτησης από τοξικές ουσίες που χρειάζονται εξειδικευμένα προγράμματα, παραβατική συμπεριφορά σε υψηλό βαθμό.

Το προσωπικό του Κέντρου Ημέρας:

Το προσωπικό που στελεχώνει το Κέντρο Ημέρας σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Υ5β/Γ.Π. 92123 Άδεια Λειτουργίας αποτελείται από:

 • Ψυχίατρο
 • Ψυχολόγους
 • Κοινωνικό λειτουργό
 • Διοικητικό υπάλληλο
 • Βοηθητικό προσωπικό

Η ομάδα του προσωπικού στο πλαίσιο του έργου της και ανάλογα με τις ανάγκες των ασθενών συνεργάζεται με οργανισμούς και επαγγελματίες των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και με οργανισμούς απασχόληση

 

 

Δημοσιοποίηση του έργου μας

Στην προσπάθεια μας για ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας του έργου του Κέντρου Ημέρας «ΓΑΛΗΝΗ» και στοχεύοντας στην εξυπηρέτηση του πολίτη και την καταπολέμηση της ψυχικής ασθένειας και του στίγματος που προκαλεί , έχουμε προβεί σε μια σειρά δράσεων που συνεχίζεται αδιάκοπα και τα αποτελέσματα της οποίας ευελπιστούμε να είναι ανάλογα των προσδοκιών μας :

 • Διοργάνωση Ημερίδων και Σεμιναρίων σε θέματα που άπτονται των στόχων και του έργου του Κέντρου Ημέρας
 • Επαφή με Κοινωνικές Υπηρεσίες και Οργανισμούς Διασύνδεσης , στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών στο σύνολο των αιτημάτων του πληθυσμού ευθύνης και της προαγωγής της ψυχικής υγείας της κοινότητας
 • Ενημέρωση λοιπών Φορέων Υγείας και Ψυχικής Υγείας για το έργο μας
 • Προώθηση σε σχολεία της περιοχής ευθύνης Συμβουλευτικών – Ενημερωτικών προγραμμάτων για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση και την Ψυχική Υγεία γενικότερα, η οποία απευθύνεται στους ίδιους τους μαθητές, στους δασκάλους αλλά και στις οικογένειες
 • Συνεργασία με νοσοκομεία που βρίσκονται στον Τομέα ευθύνης μας όπως το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Ψ.Ν.Α , το Γενικό Νοσοκομείο «Αγία Όλγα» και το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο «Αμαλία Φλέμιγκ»
 • Ενημέρωση των Υπευθύνων των Τμημάτων των Νοσοκομείων που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης μας
 • Συνεργασία με Κοινωνικές Υπηρεσίες , Υγειονομικές Υπηρεσίες , Νοσοκομεία , Φορείς του Υπουργείου Εσωτερικών (Αστυνομία , Πυροσβεστική), ΚΕΠ και σχολεία που βρίσκονται στον Τομέα ευθύνης μας
 • Ενημέρωση του προσωπικού των προαναφερθέντων Φορέων και χορήγηση ενημερωτικού υλικού
 • Ανάπτυξη διασύνδεσης με το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και τη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για φοιτητές των τμημάτων Ψυχολογίας , Κοινωνιολογίας και Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για σπουδαστές των τμημάτων Νοσηλευτικής και Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας
 • Ενημέρωση των εν δυνάμει επωφελούμενων
 • Ανάπτυξη διασύνδεσης μεταξύ των φορέων φροντίδας υγείας
 • Επαφή με την Εκκλησία, με την στήριξη της οποίας προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε κοινωνική αντιξοότητα, με δυναμική παρουσία, σύγχρονες δράσεις και υπευθυνότητα, με στόχο πάντα τον άνθρωπο
 • Παρουσίαση της δράσης μας σε έντυπα μέσα επικοινωνίας
 • Μέσα σε αυτή μας την προσπάθεια έχει προγραμματιστεί ένας κύκλος επισκέψεων παρουσίασης του έργου του Κέντρου Ημέρας «ΓΑΛΗΝΗ» σε αντίστοιχους Φορείς : οικοτροφεία , κινητές μονάδες, κέντρα ημέρας αλλά και σε άλλους κοινωνικούς Φορείς (πχ. Νομαρχίες).

Οι προσπάθειες μας σε αυτές συνδράμουν αποφασιστικά στο να γίνει γνωστή η παρουσία μας ακόμη περισσότερο στην κοινωνία (ιδίως στην τοπική) και παράλληλα στην προαγωγή του στόχου μας – την αξιοπρεπή αντιμετώπιση των επωφελούμενων του Κέντρου Ημέρας και την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους γενικότερα. Η εκπλήρωση και ολοκλήρωση του έργου των υπηρεσιών μας είναι μια συνεχής διαδικασία η οποία απαιτεί διαρκή εγρήγορση , πνεύμα επικοινωνίας, συνεκτικότητας και σκληρής εργασίας, κάτι που είμαστε πρόθυμοι να συνεχίσουμε να κάνουμε.