Στείλτε μας το μήνυμά σας

Αποστολήclear

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Μ.Κ.Ε.

<<Σε μια εποχή που η ανθρωπότητα έχει καταργήσει σε μεγάλο βαθμό τις αποστάσεις που χώριζαν τον έναν από τον άλλον,
τα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα εμφανίζονται κάθε μέρα και πιο μεγάλα. Μέσα από αυτή τη διάσταση παγκοσμιοποίησης
οι λαοί, τα έθνη, οι κοινωνίες καλούμαστε επιτακτικά να δείξουμε το μέγεθος του πολιτισμού μας.

Στην πατρίδα μας την εποχή που αναπτύσσονταν η φιλοσοφία, οι επιστήμες, οι τέχνες, ο διάλογος και οι δημοκρατίες,
η αξιολόγηση του πολιτισμού ενός κράτους εξαρτάτο από το βαθμό ευαισθησίας και κοινωνικής πρόνοιας στις ευαίσθητες ομάδες
και τους αναξιοπαθούντες.

Σήμερα καλούμαστε όλοι να δείξουμε στον υπόλοιπο κόσμο ότι η πατρίδα μας, το έθνος μας, ο λαός μας πιστεύει στις ίδιες αξίες,
έχει τα ίδια οράματα, τις ίδιες ανησυχίες και επιδιώξεις και πατώντας στα γερά θεμέλια του πολιτισμού μας είμαστε βέβαιοι
ότι και πάλι αποτελλούμε υπόδειγμα ατομικού και συλλογικού ήθους και πολιτισμού. >>

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Α.Μ.Κ.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
Ελικώνος 27, 113 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. : 210 8679384
Φάξ : 2108672975
E-mail:info@promitheasamke.gr

Α.Μ.Κ.Ε. Προμηθέας

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΓΑΛΗΝΗ Α΄ & Κέντρο Ημέρας
Δήμος Αχαρνών- Ν.Αττικής
Οδός Παπανίκα 43
Τηλ: 210.2444570 fax: 210.2444571
E-mail Γαλήνη Α’:galini_a@promitheasamke.gr
E-mail Κέντρο Ημέρας:galinicenter@promitheasamke.gr

Γαλήνη Α' - Κέντρο Ημέρας

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΓΑΛΗΝΗ Β’
Δήμος Βόχας – Ν. Κορινθίας
Θέση Βορόθι
Τηλ & fax: 27410-54605
E-mail:galini_b@promitheasamke.gr

Γαλήνη Β'