Θέλω να εκπαιδευτώ

Το Τμήμα Έρευνας και Εκπαίδευσης «Μ. Χαρίτου – Φατούρου» της ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Μ.Κ.Ε.

  • Μετουσιώνει τη θεωρητική γνώση των φοιτητών, σε πράξη και κλινική δεξιότητα. Επίσης, διαμορφώνει πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς και φροντίδας των ασθενών καθώς και αναπτύσσει την κριτική σκέψη και τις ψυχοκινητικές δεξιότητες των φοιτητών.
  • Συνεργάζεται σταθερά ως φορέας πρακτικής άσκησης με τα Ανώτερα και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας αλλά και του Εξωτερικού ως Κέντρο Εκπαίδευσης Φοιτητών.
  • Είναι πλαίσιο εκπόνησης πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών.
  • Δίνει την δυνατότητα παροχής εκπαίδευσης σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς, εθελοντές αλλά και σε ενδιαφερόμενες ομάδες στη κοινότητα.
  • Έχει διαμορφώσει εξειδικευμένα προγράμματα on-the-job (επί τω έργω) σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς και επιστήμονες για τους επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας και εν γένει το προσωπικό σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας.
  • Συμμετέχει σε καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα.

Εάν ενδιαφέρεσαι να εκπαιδευθείς και να συμμετέχεις στις δράσεις παρακαλούμε συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα.

Αίτηση εκπαίδευσης - πρακτικής