Γαλήνη Α'

Το Οικοτροφείο «Γαλήνη Α’» λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2004, φιλοξενεί 15 ενήλικες με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές και αποτελεί μια ενδιάμεση κοινοτική δομή ως εναλλακτική πρόταση στήριξης και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

Συστάθηκε στα πλαίσια του νόμου Ν 2716/99 και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υγεία - Πρόνοια" 2000-2006 του Προγράμματος "Ψύχαργως Β' Φάση" για την αποασυλοποίηση και κοινωνικοοικονομική επανένταξη ψυχικά ασθενών. Οι ένοικοι του προέρχονται από Ψυχιατρικά Τμήματα δημόσιων νοσοκομείων της Αττικής. Η δομή στεγάζεται σε ένα σύγχρονο νεόχτιστο κτίριο στην οδό Γ. Παπανίκα 43-45 στις Αχαρνές.

Η Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα (Π.Θ.Ο.) αποτελείται από τον επιστημονικά υπεύθυνο και ειδικά καταρτισμένο προσωπικό, όπως:

 • Ψυχίατρο,
 • Ψυχολόγο,
 • Κοινωνικό Λειτουργό,
 • Νοσηλευτές,
 • Ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό Εμψυχωτών – Φροντιστών,
οι οποίοι δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε οι ένοικοί μας να προσαρμοστούν γρήγορα στο νέο τους «σπίτι».

Κατά τη διαδικασία της ψυχολογικής και κοινωνικής αποκατάστασής τους, οι ένοικοι μαθαίνουν να «αντιμετωπίζουν» την απόσυρση και την παθητικότητα και να αναπτύσσουν τις δεξιοτεχνίες και τις ικανότητές τους, ώστε να επιτυγχάνουν το καλύτερο δυνατό επίπεδο επανένταξης και προσαρμογής τους στην κοινότητα. Στην παρούσα δομή μάλιστα εφαρμόζεται το Πρόγραμμα Jacuzzi therapy, στο οποίο οι ένοικοί μας έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε προγράμματα αρωματοθεραπείας – οζονοθεραπείας με στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων που αφορούν την διαχείριση κρίσεων και την χαλάρωση μέσω της αποευαισθητοποίησης.

Η Θεραπευτική Ομάδα υιοθετεί έναν καινούριο ρόλο, καλύπτοντας τις ελλείψεις της κοινότητας. Οι Στόχοι της Π.Θ.Ο. για την κοινωνική αποκατάσταση των ενοίκων είναι:

 • Η εξασφάλιση της ποιότητας ζωής και των αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης των ενοίκων
 • Η εκπαίδευση σε δεξιότητες διαβίωσης και σε κοινωνικές δεξιότητες
 • Η μείωση του στίγματος και των διακρίσεων για τον ψυχικά πάσχοντα στην κοινότητα, με σχεδιασμό, συντονισμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίησή της σε στενή συνεργασία με κοινοτικούς φορείς
 • Η προαγωγή της προσωπικής αυτονομίας τους μέσα από τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους και την ανάπτυξη της λειτουργικότητάς τους
 • Η προεπαγγελματική ευαισθητοποίηση ή απασχόληση και η μετάβαση-όσων έχουν τη δυνατότητα- σε έναν πιο αυτόνομο τρόπο ζωής.
 • Η επανασύνδεση με την οικογένειά τους σε νέες βάσεις αποδοχής της ιδιαιτερότητας της νόσου τους

Οι υπηρεσίες μας , εκτός των άλλων, έχουν ως σκοπό να αναπτύξουν τον αυτοσεβασμό των ενοίκων. Από τη στιγμή που η υποτίμηση των χρόνια έγκλειστων ασθενών είναι αποτέλεσμα της ιδρυματοποίησης, εμείς τους ενεργοποιούμε και μαζί καταστρώνουμε ένα πλάνο ενεργούς συμμετοχή τους στην καθημερινή ζωή.

Σχέδιο μας είναι να ενεργοποιήσουμε τον κάθε ένοικο, να δημιουργήσουμε με τον καθένα τους ένα πεδίο που του ανήκει.

Στο διάστημα λειτουργίας του Οικοτροφείου «Γαλήνη Α’» η Θεραπευτική Ομάδα έχει πραγματοποιήσει σημαντικούς στόχους εξέλΙξης και διαβίωσης:

 • Μία ένοικος ύστερα από χρόνια νοσηλεία στο Ψ.Ν.Α. και 3 χρόνια διαβίωσης στο Οικοτροφείο, κατάφερε με την βοήθεια της Π.Θ.Ο. να επανενταχθεί πλήρως στην κοινότητα και διαμένει πλέον μόνιμα στο σπίτι της υποστηριζόμενη από το οικογενειακό της περιβάλλον στην Καλαμάτα.
 • Πραγματοποιούνται επισκέψεις μελών της Π.Θ.Ο. σε σχολεία της τοπικής κοινότητας με στόχο την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και καταπολέμηση του στίγματος.
 • Πραγματοποιούνται κοινωνικές εκδηλώσεις στους χώρους του Οικοτροφείου με την συμμετοχή των ενοίκων και της κοινότητας.
 • Οι ένοικοι συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Θεραπευτικής Ιππασίας σε συνεργασία με την επιστημονική Ομάδα του Οικοτροφείου Γαλήνη Β’ στο Ζευγολατιό Κορινθίας
 • Οι ένοικοι συμμετέχουν σε καινοτόμα εργαστήρια κεραμικών, πηλού, δημιουργίας σαπουνιού, εργαστήριο decoupage κ.α
 • Πραγματοποιούνται Ομάδες Ψυχοεκπαίδευσης Οικογενειών των ενοίκων
 • Η Π.Θ.Ο. συμμετέχει με τις ερευνητικές της δραστηριότητες σε Εθνικά, ΠανευρωπαΪκα και Παγκόσμια Συνέδρια
 • Το Οικοτροφείο Συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα, περιλαμβάνοντας την πρακτική άσκηση με εποπτεία φοιτητών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ελληνικών αλλά και ευρωπαϊκων πανεπιστημίων.
 • Δια Βίου εκπαίδευση - η Π.Θ.Ο. εκπαιδευέται συνεχώς προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ενοίκων με στόχο την εξέλιξη τους