Προστατευμένο Διαμέρισμα

Νομού Κορινθίας

Πλαίσιο Λειτουργίας

Το πλαίσιο λειτουργίας του αυτόνομου διαμερίσματος διέπεται από τις διατάξεις :

 • Την υπ’αριθμ. Υ5β/οικ1962 (Φ.Ε.Κ. 1268/τΒ/19-10-2000 Υπουργική Απόφαση για «τον καθορισμό κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και Μη Κερδοσκοπικό Τομέα»,
 • Την αριθμ. Α3α/οίκ.876 (ΦΕΚ 661/τ.Β΄/23-5-2000) υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμό του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του Ν.2716/99».

Είναι μια εναλλακτική δομή διαμονής στα πλαίσια ενός ευρύτερου προγράμματος ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και προορίζεται:

 • για χρόνιους, ιδρυματοποιημένους ασθενείς οι οποίοι συμμετέχουν σ' ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα αποκατάστασης.
 • για μη ιδρυματοποιημένους ασθενείς των οποίων τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα απαιτούν, ανάμεσα στα άλλα, μια απάντηση στο ζήτημα της στέγης.

Ο θεσμός της διαβίωσης των ατόμων με ψυχικά προβλήματα σε κατοικίες βασίζεται:

 1. στο πρωταρχικό δικαίωμα κάθε ατόμου για αξιοπρεπή υποστηριζόμενη διαβίωση που θα του δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ώστε να διαβιώνει στο μέτρο του εφικτού πιο αυτόνομα και ενεργά στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον
 2. στην υποχρέωση της Πολιτείας να εξασφαλίζει αυτή τη δυνατότητα στέγης στα άτομα με ψυχικά προβλήματα.

Ο θεσμός του Προστατευμένου Διαμερίσματος συμβάλλει στην αποφυγή περιπτώσεων περιθωριοποίησης ή ιδρυματοποίησης, αντιμετωπίζοντας το ζήτημα της διαβίωσης των ενηλίκων στην προοπτική μακράς διάρκειας παραμονής και ενσωμάτωσης στην κοινότητα.

Στο συγκεκριμένο Προστατευμένο Διαμέρισμα φιλοξενούνται τέσσερα (4) άτομα με ψυχικές διαταραχές, που χρήζουν περιορισμένης εποπτείας και παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Τα άτομα του Προστατευμένου Διαμερίσματος είναι 4 ψυχικά πάσχοντες οι οποίοι προέρχονται από το Οικοτροφείο «Γαλήνη Β΄».

Το Προστατευμένο Διαμέρισμα

Tο προστατευόμενο διαμέρισμα περιλαμβάνει βασικά προγράμματα εκπαίδευσης τόσο των φιλοξενούμενων του, όσο και της κοινότητας.

 • Εκπαίδευση του Προσωπικού στην εξωιδρυματική φροντίδα του ψυχικά πάσχοντος
 • Εκπαίδευση των ψυχικά πασχόντων σε επιπλέον δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης.
 • Προγράμματα ενημέρωσης της κοινότητας για την καταπολέμηση του στίγματος και των προκαταλήψεων που σχετίζονται με τις ψυχικές διαταραχές. Για την προετοιμασία της κοινότητας να υποδεχθεί/ αποδεχθεί δομές αυτόνομης/ ημιαυτόνομης διαβίωσης, χρειάστηκε συστηματική εργασία και δράσεις ευαισθητοποίησης με στόχο την αλλαγή στάσης απέναντι στην ψυχική νόσο.
 • Η διαμόρφωση της θετικής στάσης του πληθυσμού σαν μη στατικό γεγονός, στηρίζεται σε μία συνεχή αλληλεπίδραση των εργαζομένων αλλά και των ενοίκων της κατοικίας με την κοινότητα.
 • Επαφή και ενημέρωση, των υπηρεσιών, των τοπικών φορέων, της εκκλησίας, αστυνομίας κ.α.
 • Επαφή με τους γείτονες – πρόσκληση για επισκέψεις
 • Συμμετοχή σε δραστηριότητες των τοπικών φορέων
 • Προσέλκυση εθελοντών από την Κοινότητα
 • Συνεργασία με φορείς της Κοινότητας

Στόχοι Πολυκλαδικής Ομάδας

 • Συνεχής και σταθερή εφαρμογή προγραμμάτων δραστηριοποίησης για τη μέγιστη δυνατή απόκτηση λειτουργικότητας
 • Επαγγελματική Εκπαίδευση και Απασχόληση
 • Συμμετοχή στο κοινωνικό δίκτυο
 • Δράσεις που βοηθούν το άτομο στη διεκδίκηση και την άσκηση νομικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων
 • Προγράμματα και δραστηριότητες που προωθούν και βοηθούν το άτομο να αποκτήσει δυνατότητες κριτικής σκέψης και αξιολόγησης των δράσεων και των υπηρεσιών που του παρέχονται

Δραστηριότητες ενοίκων

Οι δραστηριότητες που προκύπτουν από τους παραπάνω στόχους είναι:

 • Ατομικές δραστηριότητες
 • Ομαδικές δραστηριότητες
 • Επαγγελματική εκπαίδευση
 • Συνεργασία με την οικογένεια
 • Συνεργασία με την Κοινότητα
 • Αυτοεξυπηρέτηση
 • Περιποίηση εμφάνισης τους
 • Καθαριότητα χώρου
 • Προετοιμασία φαγητού
 • Εκπαίδευση σε δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης,
 • Εκπαίδευση σε γνωστικές λειτουργίες
 • Εκπαίδευση σε κοινωνικές δραστηριότητες
 • Συμμετοχή σε θεραπευτικά προγράμματα π.χ ιππασία
 • Συμμετοχή σε προγράμματα ψυχαγωγίας και άθλησης
 • Συμμετοχή σε επαγγελματικά εργαστήρια του Οικοτροφείου Γαλήνη Β’
 • Διαχείριση ελεύθερου χρόνου (μουσική, θέατρο, τηλεόραση, πολιτιστικές, αθλητικές κ.α.)
 • Αγορά προσωπικών ειδών και ειδών για το σπίτι τους την κατοικία τους

Οι Ομαδικές δραστηριότητες των ενοίκων περιλαμβάνουν:

 • Εκδηλώσεις μέσα στην κατοικία: πάρτι γενεθλίων και ονομαστικής γιορτής, επισκέψεις φίλων, εθελοντών, συγγενών
 • Έξοδοι στην πόλη
 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις της Κοινότητας
 • Εκδρομές
 • Θερινές κατασκηνώσεις
 • Διακοπές οικογενειακού τύπου

Επαγγελματική Εκπαίδευση

Η επαγγελματική εκπαίδευση μπορεί να υλοποιείται:

 • στα προστατευμένα επαγγελματικά εργαστήρια του φορέα (θερμοκήπιο, αμπελώνες, ελαιώνες, οινοποιείο κ.α )
 • στην κοινότητα με υποστήριξη

Απασχολούμενο Προσωπικό

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 2716/99 η σύνθεση του προσωπικού που θα στελεχώσει το προστατευμένο διαμέρισμα θα είναι η εξής :

 • 1 Ψυχίατρος
 • 1 Ψυχολόγος
 • 1 Κοινωνικός Λειτουργός
 • 1 Διοικητικός Υπάλληλος