Προστατευμένο Διαμέρισμα

Νομού Κορινθίας

"Το Προστατευμένο Διαμέρισμα 4 Ατόμων του Οικοτροφείου "Γαλήνη Β’" λειτουργεί από τον Μάιο 2012 στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Δημιουργία 160 επιπλέον θέσεων σε νέα Προστατευόμενα Διαμερίσματα στις περιφέρειες στόχου σύγκλισης» στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013.

Το διαμέρισμα βρίσκεται στον αστικό ιστό της κοινότητας του Ζευγολατιού, στην οδό Ευαγγελιστρίας 4 και φιλοξενεί τέσσερις ενοίκους που προέρχονται από το Οικοτροφείο "Γαλήνη Β’". Στόχος του Προστατευμένου Διαμερίσματος είναι η παροχή ψυχοκοινωνικής φροντίδας στα άτομα που διαμένουν με σκοπό την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ανεξαρτησίας, αυτονομίας και αποτελεσματικότητάς τους, ώστε τα φιλοξενούμενα άτομα να λειτουργήσουν στην κοινότητα με επιτυχία μέχρι να επιτευχθεί η πλήρης αυτόνομη διαβίωσή τους."

Το Προστατευμένο Διαμέρισμα

Tο προστατευόμενο διαμέρισμα περιλαμβάνει βασικά προγράμματα εκπαίδευσης τόσο των φιλοξενούμενων του, όσο και της κοινότητας.

 • Εκπαίδευση του Προσωπικού στην εξωιδρυματική φροντίδα του ψυχικά πάσχοντος
 • Εκπαίδευση των ψυχικά πασχόντων σε επιπλέον δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης.
 • Προγράμματα ενημέρωσης της κοινότητας για την καταπολέμηση του στίγματος και των προκαταλήψεων που σχετίζονται με τις ψυχικές διαταραχές. Για την προετοιμασία της κοινότητας να υποδεχθεί/ αποδεχθεί δομές αυτόνομης/ ημιαυτόνομης διαβίωσης, χρειάστηκε συστηματική εργασία και δράσεις ευαισθητοποίησης με στόχο την αλλαγή στάσης απέναντι στην ψυχική νόσο.
 • Η διαμόρφωση της θετικής στάσης του πληθυσμού σαν μη στατικό γεγονός, στηρίζεται σε μία συνεχή αλληλεπίδραση των εργαζομένων αλλά και των ενοίκων της κατοικίας με την κοινότητα.
 • Επαφή και ενημέρωση, των υπηρεσιών, των τοπικών φορέων, της εκκλησίας, αστυνομίας κ.α.
 • Επαφή με τους γείτονες – πρόσκληση για επισκέψεις
 • Συμμετοχή σε δραστηριότητες των τοπικών φορέων
 • Προσέλκυση εθελοντών από την Κοινότητα
 • Συνεργασία με φορείς της Κοινότητας

Στόχοι Πολυκλαδικής Ομάδας

 • Συνεχής και σταθερή εφαρμογή προγραμμάτων δραστηριοποίησης για τη μέγιστη δυνατή απόκτηση λειτουργικότητας
 • Επαγγελματική Εκπαίδευση και Απασχόληση
 • Συμμετοχή στο κοινωνικό δίκτυο
 • Δράσεις που βοηθούν το άτομο στη διεκδίκηση και την άσκηση νομικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων
 • Προγράμματα και δραστηριότητες που προωθούν και βοηθούν το άτομο να αποκτήσει δυνατότητες κριτικής σκέψης και αξιολόγησης των δράσεων και των υπηρεσιών που του παρέχονται

Δραστηριότητες ενοίκων

Οι δραστηριότητες που προκύπτουν από τους παραπάνω στόχους είναι:

 • Ατομικές δραστηριότητες
 • Ομαδικές δραστηριότητες
 • Επαγγελματική εκπαίδευση
 • Συνεργασία με την οικογένεια
 • Συνεργασία με την Κοινότητα
 • Αυτοεξυπηρέτηση
 • Περιποίηση εμφάνισης τους
 • Καθαριότητα χώρου
 • Προετοιμασία φαγητού
 • Εκπαίδευση σε δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης,
 • Εκπαίδευση σε γνωστικές λειτουργίες
 • Εκπαίδευση σε κοινωνικές δραστηριότητες
 • Συμμετοχή σε θεραπευτικά προγράμματα π.χ ιππασία
 • Συμμετοχή σε προγράμματα ψυχαγωγίας και άθλησης
 • Συμμετοχή σε επαγγελματικά εργαστήρια του Οικοτροφείου Γαλήνη Β’
 • Διαχείριση ελεύθερου χρόνου (μουσική, θέατρο, τηλεόραση, πολιτιστικές, αθλητικές κ.α.)
 • Αγορά προσωπικών ειδών και ειδών για το σπίτι τους την κατοικία τους

Οι Ομαδικές δραστηριότητες των ενοίκων περιλαμβάνουν:

 • Εκδηλώσεις μέσα στην κατοικία: πάρτι γενεθλίων και ονομαστικής γιορτής, επισκέψεις φίλων, εθελοντών, συγγενών
 • Έξοδοι στην πόλη
 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις της Κοινότητας
 • Εκδρομές
 • Θερινές κατασκηνώσεις
 • Διακοπές οικογενειακού τύπου

Επαγγελματική Εκπαίδευση

Η επαγγελματική εκπαίδευση μπορεί να υλοποιείται:

 • στα προστατευμένα επαγγελματικά εργαστήρια του φορέα (θερμοκήπιο, αμπελώνες, ελαιώνες, οινοποιείο κ.α )
 • στην κοινότητα με υποστήριξη

Απασχολούμενο Προσωπικό

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 2716/99 η σύνθεση του προσωπικού που θα στελεχώσει το προστατευμένο διαμέρισμα θα είναι η εξής :

 • 1 Ψυχίατρος
 • 1 Ψυχολόγος
 • 1 Κοινωνικός Λειτουργός
 • 1 Διοικητικός Υπάλληλος