Γαλήνη B'

Το Οικοτροφείο «Γαλήνη Β’» λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2005, φιλοξενεί 15 ενήλικες με ψυχικές διαταραχές και αποτελεί μια ενδιάμεση κοινοτική δομή ως εναλλακτική πρόταση στήριξης και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

Συστάθηκε στα πλαίσια του νόμου Ν. 2716/99 και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ" 2000-2006 του Προγράμματος "ΨΥΧΑΡΓΩΣ Β' ΦΑΣΗ" για την αποασυλοποίηση και την κοινωνικο-οικονομική επανένταξη ψυχικά ασθενών.

Οι ένοικοί του προέρχονται από Ψυχιατρικά Τμήματα δημόσιων νοσοκομείων της Περιφέρειας Πελοπονήσσου αλλά και του Νομού Αττικής. Το Οικοτροφείο Γαλήνη Β’ βρίσκεται στη θέση Βορόθι, στο Ζευγολατιό Κορινθίας και ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιούνιο του 2005, στα πλαίσια της αποασυλοποίησης των χρονίως ψυχικά πασχόντων.

Βασικοί στόχοι της λειτουργίας του Οικοτροφείου είναι η προοπτική της κοινωνικής επανένταξης, της επαγγελματικής αποκατάστασης και της ατομικής αυτονόμησης των χρόνιων ψυχικά ασθενών, έχοντας πάντα ως αρχή μας την προστασία των δικαιωμάτων τους.

Η Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα αποτελείται από τον επιστημονικά υπεύθυνο και ειδικά καταρτισμένο προσωπικό, όπως:

 • Ψυχίατρος,
 • Ψυχολόγος,
 • Κοινωνικός Λειτουργός,
 • Νοσηλευτές,
 • Ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό Εμψυχωτών – Φροντιστών,
οι οποίοι δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε οι ένοικοί της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης να το θεωρήσουν το νέο τους «σπίτι».

Κατά τη διαδικασία της ψυχολογικής και κοινωνικής αποκατάστασής τους, οι ένοικοι μαθαίνουν να «αντιμετωπίζουν» την απόσυρση και την παθητικότητα και να αναπτύσσουν τις δεξιοτεχνίες και τις ικανότητές τους, ώστε να επιτυγχάνουν το καλύτερο δυνατό επίπεδο επανένταξης και προσαρμογής τους στην κοινότητα.

Για αυτό το λόγο έχουν δημιουργηθεί και αναπτύσσονται στους χώρους του Οικοτροφείου Γαλήνη Β’ :

Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας, εκτός των άλλων, έχουν ως σκοπό να αναπτύξουν τον αυτοσεβασμό των ενοίκων. Από τη στιγμή που η υποτίμηση των χρόνια έγκλειστων ασθενών είναι αποτέλεσμα της ιδρυματοποίησης, εμείς τους ενεργοποιούμε και μαζί καταστρώνουμε ένα πλάνο ενεργούς συμμετοχή τους στην καθημερινή ζωή.

Σχέδιο μας είναι να ενεργοποιήσουμε τον κάθε ένοικο, να δημιουργήσουμε με τον καθένα τους ένα κοινό πεδίο που του ανήκει, να δώσουμε στον καθένα μια ουσία, ένα υλικό με το οποίο μπορούμε να χτίσουμε κάτι το μόνιμο αλλά πάντα ανανεώσιμο ώστε να μην αισθάνεται ότι περιβάλλεται από καθοδηγητικά αλύγιστα πλαίσια.

Στο διάστημα λειτουργίας του Οικοτροφείου «ΓΑΛΗΝΗ Β» η Θεραπευτική Ομάδα έχει πραγματοποιήσει σημαντικούς στόχους εξέλιξης και στην κοινότητα:

 • Οι ένοικοι του Οικοτροφείου εβδομαδιαία πραγματοποιούν εξόδους, στις οποίες περνούν ευχάριστα το χρόνο τους είτε σε καφετέριες της περιοχής είτε σε ταβέρνες. Επίσης, αρκετά συχνά πραγματοποιούνται ημερήσιες εκδρομές, έτσι ώστε να γνωρίζουν νέους τόπους και ανθρώπους. Τους καλοκαιρινούς μήνες δε λείπουν τα καθημερινά μπάνια στη θάλασσα, το ψάρεμα, οι βαρκάδες κλπ.
 • Πραγματοποιούνται επισκέψεις μελών της Π.Θ.Ο. σε σχολεία της τοπικής κοινότητας με στόχο την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και καταπολέμηση του στίγματος. Οι επισκέψεις συνοδεύονται και με παρουσίαση video με κυρίως θέματα τη διαβίωση των ενοίκων του οικοτροφείου.
 • Πραγματοποιούνται κοινωνικές εκδηλώσεις στους χώρους του Οικοτροφείου με την συμμετοχή των ενοίκων, της κοινότητας Ενώ παράλληλα στον συνεδριακό χώρο του Οικοτροφείου οργανώνονται συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια για την επιστημονική κοινότητα.
 • Πραγματοποιούνται Ομάδες Ψυχοεκπαίδευσης Οικογενειών των ενοίκων
 • Η Π.Θ.Ο. συμμετέχει με τις ερευνητικές της δραστηριότητες σε Εθνικά, ΠανευρωπαΪκα και Παγκόσμια Συνέδρια
 • Το Οικοτροφείο Συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα, περιλαμβάνοντας την πρακτική άσκηση με εποπτεία φοιτητών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ελληνικών αλλά και Eυρωπαϊκων πανεπιστημίων.
 • Δια Βίου εκπαίδευση - η Π.Θ.Ο. εκπαιδευέται συνεχώς προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ενοίκων με στόχο την εξέλιξη τους.

Εθελοντική ομάδα: Καταργώντας το «στίγμα»

Η Α.Μ.Κ.Ε Προμηθέας έχει δημιουργήσεί μια εθελοντική ομάδα, η οποία συμμετέχει και οργανώνει διάφορες δράσεις προάγοντας την ψυχική υγεία και ενημερώνοντας για την ψυχική νόσο.