Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Μ.Κ.Ε. είναι ενημερωτικές, εκπαιδευτικές, συμβουλευτικού και κυρίως θεραπευτικού επιπέδου.

 • Οργάνωση και λειτουργία των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (οικοτροφεία, ξενώνες) και Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων
 • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη του ψυχικά πάσχοντος
 • Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη ψυχικά ασθενών (ψυχοθεραπευτική εργασία) που εξέρχονται από τα ψυχιατρικά νοσοκομεία
 • Λειτουργία Προγραμμάτων Προαγωγής της Ψυχικής υγείας της Κοινότητας
 • Ανάπτυξη Καινοτόμων Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Εργασιών
 • Λειτουργία Πιλοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού από τους ψυχικά πάσχοντες
 • Οργάνωση συμποσίων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, προγραμμάτων για ειδικούς αλλά και για το ευρύτερο κοινό – κοινότητα
 • Πραγματοποίηση εποπτειών στο ψυχοθεραπευτικό και ευρύτερα θεραπευτικό έργο των επαγγελματιών της ψυχικής υγείας
 • Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών από τα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Οργάνωση Συνεδρίων και Ημερίδων με δυνατότητα συμμετοχής και των ίδιων των χρηστών
 • Δημιουργία Κοινωφελών και Εθελοντικών Δράσεων με στόχο την παροχή βοήθειας στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες
 • Δράσεις ενημέρωσης της κοινότητας σε θέματα Ψυχικής Υγείας, σε απομακρυσμένες περιοχές της Περιφέρειας Πελοπονήσσου. Συχνές επισκέψεις σε απομακρυσμένα χωριά, όπου λόγω των μεγάλων δυσκολιών πρόσβασης στα ημιαστικά και αστικά κέντρα των κατοίκων παρέχουμε σημαντική ψυχολογική υποστήριξη και διεκπεραίωση θεμάτων ψυχο-κοινωνικού χαρακτήρα
 • Ένα νέο και καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα παράδειγμα προγράμματος, για την ανάπτυξη δεξιοτήτων των ψυχικά ασθενών, με θετικά αποτελέσματα για όλη την κοινότητα είναι η «Φάρμα Φροντίδας», που δεν αφορά μόνο την καλλιέργεια της σοδειάς αλλά και την καλλιέργεια της συμπεριφοράς των ατομικών δεξιοτήτων

Παράλληλα η Προμηθέας Α.Μ.Κ.Ε. διεκπεραιώνει και λειτουργεί: