Ποιοι είμαστε

Η Α.Μ.Κ.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας που δραστηριοποιείται από το 2003 στον χώρο της Ψυχικής Υγείας έχοντας ως στόχο την προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στην κοινότητα και την προάσπιση των δικαιωμάτων των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Διαθέτει Διαχειριστική επάρκεια τύπου Β & Γ, είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και στο Ειδικό Μητρώο μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Εποπτεύεται από την Δ/νση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη μεταρρύθμιση των ψυχιατρικών υπηρεσιών της χώρας (“ΨΥΧΑΡΓΩΣ”) και από αντίστοιχες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Mental Health of Europe, Μέλος της Παγκόσμιας Εταιρείας Θεραπευτικής Ιππασίας για άτομα με Αναπηρία (Federation of Riding for the Disabled International), της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας κ.α

Στα πλαίσια της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης – Αποασυλοποίησης και κοινωνικό-οικονομικής επανένταξης των ψυχικά πασχόντων η Α.Μ.Κ.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ λειτουργεί :

Οι πόροι του Φορέα προέρχονται αποκλειστικά από τον Τακτικό Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και από αντίστοιχα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.