Εργαστήριο Κομπολογιού

Στο εργαστήριο Κομπολογιoύ «ΚΟΜΠΟΛΟΓΙΟΝ» οι ένοικοι κατασκευάζουν κομπολόγια σε μία προσπάθεια ανάκτησης των δεξιοτήτων της συγκέντρωσης, της μνήμης, της χειρωνακτικής επιδεξιότητας και της κατάλληλης χρήσης των υλικών.