Εργαστήριο Ντεκουπάζ

Το εργαστήριο Ντεκουπάζ «Voyage in Art» συντονίζεται από τα μέλη του επιστημονικού προσωπικού που έχουν παρακολουθήσει το σχετικό σεμινάριο. Στη συνέχεια, εκπαιδεύονται οι ένοικοι που η Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα κρίνει ότι έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του εργαστηρίου (να αφομοιώσουν δηλαδή τις διαφορετικές τεχνικές ντεκουπάζ, να χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα εργαλεία κ.ο.κ) και να διακοσμήσουν αλλά και να ανακυκλώσουν νέα εύχρηστα αντικείμενα διακοσμημένα με διάθεση και αγάπη.