Εργαστήριο Σαπωνοποιίας

Το εργαστήρι σαπωνοποιίας “Galini Ecological Beauty Soap” δημιουργήθηκε με στόχο την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων των ασθενών από το 2014 με στόχο οι γνώσεις που θα αποκτήσουν οι επωφελούμενοι χρήστες, να εξελιχθούν και σε επαγγελματικό επίπεδο. Οι υπέυθυνοι του εργαστηρίου Σαπωνοποιίας, είναι μέλη της Π.Θ.Ο. οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει τα συγκεκριμένα σεμινάρια παραγωγής σαπουνιού με την ψυχρή μέθοδο και την μέθοδο γλυκερίνης. Εν συνεχεία τα πλήρη εκπαιδευμένα άτομα, μαθαίνουν τις νέες δεξιότητες στους εκπαιδευόμενους επωφελούμενους-χρήστες. Στόχος του εργαστηρίου είναι η συνεχής ενασχόληση με την παραγωγή σαπουνιού, καθώς και η πολυετής μαθητεία στην παραγωγή, να αποτελούν εφαλτήριο στους ψυχικά πάσχοντες για μια νέα δημιουργική ενασχόληση είτε ερασιτεχνικά είτε επαγγελματικά.

Παράλληλα, στο επισκέψιμο εργαστήριο “Galini Ecological Beauty Soap” διεξάγονται σεμινάρια για σχολεία καθώς και άτομα, συλλόγους και φορείς από την Κοινότητα, όπου συνήθως στην παρουσίαση τους συμμετέχουν ενεργά και οι εκπαιδευμένοι ψυχικά πάσχοντες ολοκληρώνοντας και τον δεύτερο στόχο που αφορά τις αντιστιγματικές δράσεις στην κοινότητα. Ως εργαστήριο “Galini Ecological Beauty Soap” μέσα από την συνεχιζόμενη πρακτική και την κατάρτιση αποσκοπούμε στη βέλτιστη, απόλυτα οικολογική σαπωνοποίηση τόσο με την ψυχρή μέθοδο όσο και με τη μέθοδο γλυκερίνης.