Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση

Οι ένοικοι εμπλουτίζουν με υλικά την αντίστοιχη μονάδα παραγωγής βιολογικού λιπάσματος το οποίο χρησιμοποιείται στις καλλιέργειες.