Θεραπευτική Ιππασία

Οι ένοικοι στο πρώτο στάδιο μαθαίνουν να ιππεύουν στον προσωμοιωτή αλόγου, στα πλαίσια εκμάθησης και θεραπείας. Παράλληλα έχει δημιουργηθεί ένας στάβλος και ένας στίβος, όπου φιλοξενούνται 2 άλογα άριστα εκπαιδευμένα, προσαρμοσμένα στην επαφή με άτομα με ειδικές δυσκολίες, συμβάλλοντας επίσης σημαντικά στη θεραπεία των ενοίκων.

Στο δεύτερο στάδιο του θεραπευτικού Προγράμματος εφαρμόζονται προσανατολισμένες δραστηριότητες που αφορούν την Ιπποκομία, όπως για παράδειγμα η καθαριότητα και η περιποίηση των αλόγων (χτένισμα, ξίστρισμα, καθαρισμός οπλών, τάϊσμα, πότισμα κ.λπ.).

Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο οι λειτουργικότεροι ένοικοι του Οικοτροφείου εκπαιδεύονται στην Ιππασία, αποκτώντας ολοκληρωτικά όλα τα οφέλη του Προγράμματος.

Το Πρόγραμμα αυτό έχει διακριθεί ως καινοτόμα δράση σε Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και τα οφέλη της έχουν δημοσιευθεί σε παγκόσμια συνέδρια.